Work About

The Norwegian government wants more apprentices in the society and decided to develop a logo for this matter. By having a logo showing they are an approved apprenticeship company with apprentices, it will gain greater awareness of the importance of apprentices, and prove that the business is taking responsability for society.

 

Therefore me and my colleague in Siste Skrik developed this logo along with graphic materials, films and illustrations for online campagins among other things.

 

Regjeringen ønsker flere lærlinger og lærebedrifter i samfunnet, og besluttet derfor å utvikle merkeordningen. Ved å ha et merke som viser at man er en godkjent lærebedrift med lærling, vil man få større bevissthet rundt viktigheten av lærlinger, samt at bedriften tar samfunnsansvar og oppnår verdi.

 

Derfor utviklet jeg og min designer-kollega i Siste Skrik dette merket, i tillegg til profilartikler, grafisk materiell, små filmer og diverse til nettkampanjer på sosiale medier.

123456789