Work About

With the development of building big malls and activities outside the city center, small towns and communities are suffering from loss of people and their activity, less jobs, less life – resulting in more criminality and so on. The architecture company NAL started a project called Bylivssenteret, with the goal of solving these issues. They asked for our (Siste Skrik) help. Together with my designer collegue, we developed a visual identity, including logo, design elements, profile colours and typography.

 

I kommunikasjonsbyrået Siste Skrik var Norske arkitekters landsforbund (NAL)
en av våre kunder. De hadde behov for vår hjelp med å utvikle prosjektet "Bylivsenteret".
Kort sagt gikk det ut på å effektivt bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.  Her bidro jeg og min designer-kollega med det grafiske, hvor vi utviklet en visuell profil med logo, designelement, profilfarger, typografi, etc.

1234