Work About

In this magazine I drew illustrations for the articles in the images beneath, work with graphic design such as layout, format, choise of typography and the design the table of contents.

 

I dette magasinet tegnet jeg illustrasjoner til artiklene på bildene, og jobbet med det grafiske som layout, format, valg av typografi og design av innholdssiden.

12345