Work About

How to illustrate a black comedy opera from the 1960s? My solution was to keep the characters’ boldness, then abstracting them with the main character's recognizable signature - the pink mesh skirt. " Seduction & Demise in East Berlin» had its own gallery exhibition in Melbourne, Australia .

 

Hvordan illustrere en svart komedie-opera fra 1960-tallet? Dette løste jeg ved å beholde karakterenes særtrekk, men å abstrahere verkene med hovedfigurens gjenkjennelige signatur - det rosa nettingskjørtet. "Seduction & Demise in East Berlin" fikk sin egen galleriutstilling i Melbourne, Australia.

1234567