Work About

In Siste Skrik kommunikasjon one of our clients was "Renovasjon i Grenland". They started using food waste as "green" biogas for their buses and trucks . We developed a launch campaign around this which involved the design of bus decoration and ads. Together with a team of art directors
and writers I contributed to develop the idea of ​​the green residual monster.

 

I Siste Skrik Kommunikasjon var "Renovasjon i Grenland" en av våre kunder. De begynte å bruke matavfall som miljøvennlig biogass for sine busser og renovasjonsbiler. Vi utviklet en lanseringskampanje rundt dette som innebar blant annet design av bussdekor og annonser.
Sammen med et team av art-directors og tekstforfattere bidro jeg med å utvikle ideen om restedyret.

1234