Work About

The insurance company Skogbrand was a client I worked for in the Norwegian advertising agency Siste Skrik. Collaborating with art director and graphic designer Nina Regine Hjelle, we made artwork where some of it was printed as a full-page ad in VG – norwegian newspaper, others as banners, brochures, cards and for social media.

 

Forsikringselskapet Skogbrand var en kundene jeg jobbet med i kommunikasjonsbyrået Siste Skrik. Sammen med art director og grafisk designer Nina Regine Hjelle lagde vi illustrasjoner
hvor noe ble trykket som helsideannonse i VG, annet til bannere, brosjyrer, kort
og for bruk i sosiale medier.

1234567891011