Work About

Sykle til jobben is Norway's largest and oldest sports campaign, run by Bedriftsidretten. It runs every year from April to June. I worked as an art director and graphic designer for the 2019 campaign. I produce all of the design for marketing like posters, t-shirts, an app, website and social media banners, ambassador logo and many other exciting things.

 

Sykle til jobben er Norges største og eldste aktivitetskampanje, og arrangeres av Bedriftsidretten. Den holdes hvert år, fra april til juni. Jeg jobbet som art director og grafisk designer for kampanjen i 2019.  Jeg produserte alt av markedsmateriellet som besto av plakater, t-skjorter, en app,  bannere for web og sosiale medier, ambassadør-logo og mye annet spennende.

12345