Work About

Here are some of the tenders Siste Skrik submitted where I illustrated the covers.

 

Her er noen av anbudene Siste Skrik leverte inn hvor jeg illustrerte forsidene.

12345