Work About

How to make teenagers from 13 to 16  interested in learning more about art?

The client wanted a website containing a timeline, where a character would walk them through the different eras. This is how I solved the case:

 

Hvordan engasjere ungdomsskoleelever mellom 13 og 16 år til å ville lære mer om kunst?

Løsningen ble å designe en nettside hvor jeg tok for meg noen av stilepokene fra modernismen. Kunden ønsket en karakter som endret seg gjennom tidslinjen og dette er slik jeg løste det: