Work About

Every year on the 15th of January it is the day of tulips.  Therefore the norwegian flower decorator and TV celebrity Finn Schjøll and Tonje Bergh invited to a press breakfast,
where I designed invitations. The collaboration with Bergh led to posters,
pictures for social media and other graphic work.

 

Hvert år 15. januar feires tulipanens dag. Derfor inviterte selveste Finn Schjøll
og Tonje Bergh til pressefrokost, hvor jeg bidro med design av invitasjoner.
Samarbeidet med Bergh har ført til plakater, bildemateriell til sosiale medier, og lignende.

123